RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Camera de duº de varã cu acumulatorul de apã solar
Tipul rezultatelor Rezultat final
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Energie
Domeniul de aplicabilitate
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Noutatea constã în aplicarea unei scheme principiale noi a încãlzitorului de apã solar. Construcþia descrisã mai sus, ce include un rezervor din plastic stratificat cu fibre de sticlã, în interior negru, ºi acoperit cu un capac plutitor transparent, reprezintã un acumulator neobiºnuit pentru încãlzirea apei, ce menþine apa caldã pe tot parcursul zilei curente, ºi permite utilizarea apei calde nemijlocit, la o temperaturã inofensivã ºi confortabilã.
Proprietatea industriala/intelectuala
în curs de brevetare
 
Caracteristici tehnice
Baza de camerã de duº este constituitã din douã rezervuare largi de dimensiunea 1x1m, ce servesc drept acoperiº al camerei de duº. Rezervoarele se umplu cu apã ºi se acoperã cu capacetransparente plutitoare. Apa de sub capace se încãlzeºtede la razele solare pînã la 40...45ºC ºi este utilizatã în camera de duº. Capacele plutitoare protejeazã apa încãlzitã de rãcere ºi pierderide cãldurã prin evaporate. Deoarece apa se încãlzeºte pînã la 45ºC, nu este necesar un alt rezervor cu rezervã de apã rece ºi mestecator, adicã se utilizeatã apa caldã nemijlocit din rezervoare, fapt care simplificã construcþia ºi utilizarea.
La construcþia camerei de duº se utilizeazãbare din þeavã ca temelie purtatoare, iar în calitate de materialspecial cu gãuri, care lasã sã pãtrundã lumina în interior ºi  este rezistent la acþiunile factorilor atmosferice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


       Testarea acumulatorului solar de apã
 
 
1.        Rezervoare pentru încãlzirea apei.
2.        Stor de îngrãdire.
3.        Pardosealã de scãnduri.
4.        Fundament
 

Capacele plutitoare ale rezervoarelor nu sunt arãtate.

Impact

Ameliorarea stãrii sanitare a populaþiei rurale, utilizarea resurselor regenerabile de energie

Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Pe parcursul unui sezon camera de duº consumã 2200 MJ energie termicã ceea ce constituie 690 kWh energie electricã in sumã de 760 lei la o unitate
Modalitati de valorificare
Confecþionarea ºi încercarea în naturã a mostrei de camerã de duº în scopul de a pune la punct producerea ºi vânzarea.
Suportul acordat la transferul tehnologiei:
·         Documentaþia tehnicã la etapã de proect tehnic.

Servicii prestate de cãtre de laborator la confecþionarea ºi montarea camerei de duº de varã.

Potentiali beneficiari gospodãriile individuale rurale ºi suburbane
Executant Institutul de Energeticã al AªM
Persoana de contact A. Kapralov, tel.725489,738124
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate