RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Procedeul de preparare a agenþilor microbiologici pentru descompunerea poluanþilor organici persistenþi
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Mediu
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea

Procedeul nou asigura mineralizarea deplina a poluanþilor benzotiazolici prin epurare microbiologicã cu ajutorul bacteriilor active imobilizate în suporturi solide originale

Proprietatea industriala/intelectuala Cerere înregistrare brevet de invenþie 
Caracteristici tehnice Informaþia va fi prezentatã imediat dupã obþinerea brevetului
Impact
Social, de protecþie a mediului ambiant. Remedierea terenurilor poluate cu ajutorul procedeului propus înlãturã riscurile de mediu asociate ºi cele asupra sãnãtãþii populaþiei din zonele afectate.
Procedeul asigura mineralizarea poluantilor din site-urile poluate în conformitate cu cerinþele contemporane (IPPC Directive 2008/1/EC) de protecþie a mediului înconjurãtor..
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Ministerul Mediului al RM, Fondul Ecologic national, Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale al RM, companiile importatoare de pesticide cointeresate.
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie AªM
Persoana de contact Cincilei Angela, IMB AªM str.Academiei, 1 Chiºinãu MD 2028 tel. (373 22) 72 50 55 fax (373 22) 72 57 54 e mail: angela_cincilei@yahoo.fr


<< Inapoi la rezultate