RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


BioRSp preparat de origine algalã ce favorizeazã sporirea spermatogenezei la tauri ºi vieri
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe - Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea

Preparatul BioRSp este un preparat nou obþinut prin tehnologii originale de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis, extragere din biomasa ei, fracþionare ºi purificare a principiilor bioactive ºi este caracterizat printr-un conþinut valoros în  aminoacizi ºi oligopeptide imunoactive, produºi intermediari ai metabolismului glucidic ºi lipidic, macro ºi microelemente esenþiale cu efecte antioxidante, antiradicalice ºi imunostimulatoare.  Includerea acestui preparat în schemele curativ profilactice,  denotã  posibilitatea desfãºurãrii unui impact stimulent asupra unor valori biologice ale materialului seminal de tauri ºi vieri, va duce la ameliorarea statusului androgenic ºi va asigura totodatã majorarea rezistenþei materialului spermatic în condiþiile crioconservãrii

Proprietatea industriala/intelectuala
Brevete de invenþie înregistrate

Nr. 3340 Procedeu de sporire a capacitãþii de fecundare a materialului seminal al vierilor de reproducþie

Caracteristici tehnice
Cerinþe tehnice ( parametri cantitativi ºi calitativi):
Componenþa preparatului:
BioR Sp    - 5g
Soluþie acid clorhidric 0,5 mol/l -  pânã la pH 6,5-8,5
(acid clorhidric conform FR X,VIII.p.76)
Clorurã de sodiu 0,9 % - pânã la 1,0 l
(clorurã de sodiu conform FR X,VIII.p.668)
 

Parametri :
Condiþii de admisibilitate
Descriere
 
Lichid transparent de culoare de la  galben-deschisã pânã la galbenã-brunã sau cãrãmiziu, sau verde cu nuanþã gãlbuie cu miros caracteristic. Se admite o opalescenþã slabã sau precipitat mic.
Volum nominal
Cel puþin 10 ml
pH
De la 6,5 pânã la 8,5 
Impuritãþi pirogene
Preparatul trebuie sã fie apirogen.
Preparatul trebuie sã fie steril.
Termen de valabilitate
2 ani.

Impact
Drept urmare a implementãrii tehnologiilor de producere ºi utilizare a preparatului BioRSp  din biomasa de spirulinã pentru sporirea spermatogenezei la tauri ºi vieri:
ü  Întreprinderile zootehnice ºi gospodãriile þãrãneºti vor opera cu o soluþie eficientã de sporire a  creºterii animalelor domestice; intensificare a valorificãrii potenþialului reproductiv al animalelor de elitã; de sporire a eficienþei  tehnologiei crioconservãrii materialului seminal ºi însãmânþãrilor artificiale ale animalelor; de  preântâmpinare a diminuãrii precoce a funcþiei reproductive la masculii reproducãtori;
ü  Instituþiile zooveterinare vor dispune de o nouã formã medicamentoasã veterinarã;
ü  Întreprinderile de producere cu profil biotehnologic ºi farmacologic de producere – vor dispune de variante tehnologice industriale ale întreg ciclului ºi fluxului de producere în serie a preparatului BioRSp (cu regulamente tehnologice de producere ºi standarde de calitate a preparatului, etc.);
Firmele farmaceutice de producre vor dispune de materia primã ºi prescripþiile în vederea producerii formelor medicamentoase de BioRSp .
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Costul estimat al preparatelor este: 220 lei pentru soluþiile injectabile (N 10 fiole cîte 1ml) ale preparatelor ºi 40 lei  pentru  capsule (N10 ). Efectul economic estimat la la producerea ºi distribuirea preparatelor este de circa 500mii lei pe an la investiþii de 1mln lei.
Modalitati de valorificare

- Vânzare produs / tehnologie

- Furnizare de servicii

Potentiali beneficiari Întreprinderile farmaceutice licenþiate în activitate farmaceuticã, activitate farmaceuticã veterinarã; Depozitele ºi reþelele de farmacii veterinare; Staþiunile tehnice zonale de însãmînþãri artificiale a animalelor domestice, Întreprinderile zootehnice de scarã industrialã, mici ºi individuale.
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al AªM
Persoana de contact Acad.,. Valeriu RUDIC, Director al Institutului de Microbiologie ºi Biotehnologie al A.ª.M Str. Academiei 1, MD 2028 Chiºinau, Republica Moldova Tel: +373 22 73 98 78, Fax: +373 22 72 57 54 e mail: acadrudic@yahoo.com
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate