RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


10 tipuri de unguente de protecþie specifice pentru utilizare în diferite medii de lucru din industrie ºi agriculturã
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe - Tãbãcirea ºi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie, harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea ºi vopsirea blãnurilor - Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice - Industria alimentarã
Caracterul inovativ - Produs modernizat
In ce consta noutatea Unguente de protectie realizate pe baza unor studii de cercetare privind efectul de bariera de protectie pentru tegumente a anumitor componente chimice impotriva agresiunii factorilor nocivi(substante chimice, radiatii calorice etc) din procesul muncii
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Standard de firmã, fise de instrucþiuni de utilizare - Mãrci înregistrate (naþional, european, internaþional) : Certificat de înregistrare a mãrcii nr. 85677/04.04.2007 (national)
Caracteristici tehnice 10 sortimente de unguente de protecþie, pe bazã de substanþe grase ca suport ºi un principiu activ specific mediului de lucru, cu urmãtoarele caracteristici: - hidrofobe ºi hidrofile; - netoxice; neiritante; acþiune antimicoticã; - pH-7, cu excepþia unguentului de protecþie împotriva acþiunii substanþelor alcaline care are un pH slab acid, aproximativ 6
Impact
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Reducerea costurilor de asigurãri sociale ca urmare a reducerii a îmbolnãvirilor profesionale (dermatoze, iritaþii etc)
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Altele (vã rugãm descrieþi): - Vanzare creme de protectie pentru diferiti utilizatori. In anul 2007 s-au produs prin activitatea de microproducþie ºi s-au vândut circa 60 tone de unguente de protecþie
Potentiali beneficiari Agenþi economici din industrie ºi agriculturã, unde existã riscul de contact al epidermei mâinilor cu pulberi, substanþe chimice, substanþe petroliere etc.
Executant Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Muncii &#8222;Alexandru Darabont&#8221;
Persoana de contact Florentina Poruschi INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECÞIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"; Departament Mijloace Individuale de Protectie Bucureºti, Bd. Ghencea nr. 35A, Sector 6, cod postal 061692, tel: +4021-3131720, interior 115 mobil Vodafone: 0722 755 929 e-mail: florentinaporuschi@yahoo.com; florentinaporuschi@gmail.com
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate