RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Program de calcul pentru stabilirea toleranþelor în condiþiile minimalizãrii costurilor de fabricaþie
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare - produse informatice, reþete, formule
Domeniul de cercetare - Tehnologiile societãþii informaþionale
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a.
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Programul are la baza un algoritm de calcul capabil sa selecteze din tehnologiile posibl de utilizat pentru executarea reperelor din componenta unui ansamblu, pe cele ce asigura conditiile tehnice impuse de proiectant. Selectarea se face pe baza criteriului minimalizarii costului total de fabricatie a ansamblului. Metoda de lucru propusa conditioneaza stabilirea tolerantelor de fabricatie inscrise in faza de proiectare a produsului, de consultarea prealabila a tehnologului, fapt ce asigura reducerea costurilor si adoptarea valorilor tolerantelor de fabricatie astfel ca executia reperelor sa fie imediat abordata, in consecinta, se reduce durata ciclurilor de fabricatie si se asigura promptitudinea in lansarea rapida a produselor pe piata.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Programul de calcul si documentatia utilizarii lui este definita si pusa la dispozitia eventualilor beneficiari.
Caracteristici tehnice Programul de calcul are ca punct de plecare elaborarea tehnologiilor de executie a reperelor din componenta unui ansamblu, tehnologi cuantificate in final prin prisma marimii campurilor de dispersie a dimensiunilor ( tolerantele de fabricatie) si a costurilor asociate fiecarei variante tehnologice. Rezultatul rularii programului se concretizeaza prin afisarea costului minim de fabricatie a intregului ansamblu (ca suma a costurilor reperelor componente) si corespunzator acestui cost minim, tolerantele de fabricatie si variantele tehnologice recomandate pentru fiecare reper component.
Impact - Impact tehnico-economic: Principalele avantaje rezultate din utilizarea programului in faza de proiectare de produs rezida in, - minimalizarea costurilor de fabricatie la nivel de produs; - evaluarea tehnologiilor de executie din faza de proiectare a produsului, adoptarea unor variante tehnologice imediat aplicabile fapt ce asigura livrarea rapida a produselor pe piata.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Principalele beneficii rezultate din utilizarea programului, - reducerea costurilor de fabricatie; - reducerea duratei ciclurilor de fabricatie cu crestere promtitudinii in livrarea produselor catre beneficiari (asigurarea flexibilitatii tehnologice).
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Serviciile sau birourile de proiectare a produselor ce urmeza a fi realizate prin prelucrari mecanice si a caror performante sunt corelate de marimea campurilor de tolerante atribuite dimensiunilor.
Executant Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Persoana de contact conf. dr. ing. Ioan PIRCEA, Facultatea de Mecanica din Timisoara, Bv. Mihai Viteazu nr.1, 300222, Timisoara, jud. Timis, Tel 40 256 403608, E-mail ipircea@eng.upt.ro


<< Inapoi la rezultate