RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Software pentru ordonanþarea în sisteme de fabricaþie
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare - produse informatice, reþete, formule
Domeniul de cercetare - Tehnologiile societãþii informaþionale
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a.
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Algritmul de calcul care sta la baza programului de ordonantare contine proceduri noi ce permit elaborarea orarelor de fabricatie in concordanta cu urmatoarele criterii de optimizare: - maximalizarea coeficientilor de utilizare a echipamentelor de productie; - minimalizarea intarzierilor la livrarea produselor fata de datele de livrare prevazute in contracte; - minimalizarea volumului stocurilor interoperationale; - repatizarea activitatilor de productie la locurile de munca in concordanta cu gradul de pregatire profesionala a operatorului.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Documentatia este realizata sub forma de program de calcul cu instructiuni privind modul de utilizare a programului de ordonantare.
Caracteristici tehnice Programul de calcul are ca punct de plecare definirea datelor specifice reperelor ce urmeaza a fi fabricate si a datelor specifice locurilor de munca la care executia reperelor este posibila. Programul pe baza datelor initiale genereaza o varianta de orar de fabricatie si doua rapoarte sintetice referitoare la indicii de utilizarea a capacitatilor de productie disponibile la fiecare loc de munca, respectiv evolutia in timp a executiei reperelor. Aceste doua rapoarte sintetice ofera informatii despre optimalitatea orarului elaborat de program. Analiza de catre utilizator a acestor rapoarte va sta la baza adoptarii utilizarii orarului generat in procesul de fabricatie sau reluarea rularii cu modificarea datelor de intrare pentru imbunatatirea indicilor de performanta considerati nesatisfacatori. Programul este scris in Visual BASIC utilizand Microsoft Excel-ul pentru introducerea datelor initiale si afisarea datelor finale.
Impact - Impact tehnico-economic: Programul este destinat companiilor ce detin ateliere de fabricatie la care productia se realizeaza in loturi in conditiile productiei de serie mica, unicat sau serie mijlocie. Inclusiv intreprinderile mici si mijloci pot utiliza programul.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Cresterea gradului de satisfacere a beneficiarilor prin diminuarea intarzierilor la livrarea produselor, cresterea gradului de utilizarea a capacitatilor productive a operatorilor economici.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari - Compani, firme, intreprinderi mici si mijlocii angrenate in procese de fabricatie bazate pe productia in loturi, in conditiile productiei de serie mica,unicat sau serie mijlocie.
Executant Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Persoana de contact conf dr. ing. Ioan PIRCEA, Facultatea de Mecanica din Timisoara, Bv. Mihai Vitezu nr.1, 300222, Timisoara, jud. Timis, Tel. 40 256 403608, E-mail ipircea@eng.upt.ro


<< Inapoi la rezultate