RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Activarea ultrasonica a curgerii topiturilor de polimer sub presiune (injectare, extrudare)
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Materiale, procese ºi produse inovative
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Ca urmare a activarii ultrasonice a topiturii de polimer sub presiune sunt induse modificari ale proprietatiilor interfetei de contact fluid-perete canal de curgere care pot intarzia declansarea regimului de curgere oscilanta, imbunatatind calitatea produselor extrudate chiar si in conditii de productivitate ridicata
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): raport tehnic - Cerere înregistrare brevet de invenþie (se completeazã în cazul în care nu s-a obþinut brevet de invenþie) - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): - matrita pentru microinjectare, CBI nr. A/00836/05.12.2007 / OSIM
Caracteristici tehnice
Impact - Impact tehnico-economic: efectele induse la nivelul interfetei de contact fluid-perete canal de curgere permit procesarea cu viteza ridicata de extrudare (productivitate ridicata), intarzie declansarea regimului de curgere oscilanta, imbunatatesc calitatea produselor extrudate
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari industrie, intreprinderi mici si mijlocii (IMM)
Executant Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Persoana de contact Prof.dr.ing. Tudor ICLANZAN


<< Inapoi la rezultate