RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


a) MAGIC 20CE – Concentrat emulsionabil pe bazã de clorpirifos – etil. b) ACTIV PF – Fumigant pe bazã de triclorfon c) Tehnologie de protectie pentru depozite de cereale
Tipul rezultatelor Rezultat final produse informatice, reþete, formule
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - tehnologii, procedee, metode - produse informatice, reþete, formule - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Produs nou - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea a), b) Produse insecticide formulate ecologic. c) Protectie eficienta a spatiilor de depozitare a cerealelor
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Da. Studiu de piata
Caracteristici tehnice a) Caracteristici fizico-chimice ale produsului MAGIC 20CE:  Lichid limpede omogen  Culoare galben cognac  Conþinut în s.a.: 200±18g/L  Densitate: 0,90 –0,95g/cm3  pH = 5 – 6,5  Stabilitatea emulsiei 5% in apã dura D: max 2% ecremare dupã 1 h, la 300C  Spumã persistentã: max. 22 mL dupã 3 min. b) Caracteristici fizico-chimice ale produsului ACTIV PF  Pulbere omogenã  Culoare: gri – bej  Conþinut în triclorfon: 10 ± 0,5%  Conþinut în KClO3: 5 – 10%  Conþinut în NH4NO3: 5 – 10%  Durata min. de fumigare: 1 minut  Temperatura de autoiniþiere a fumigãrii: 65 ± 30C  Conþinutul unui ambalaj, g/cutie: C 1/1 = 800 ± 10% C 1/2 = 400 ± 7% C 1/4 = 200 ± 5% c) Tratament prin stropire în spaþiu gol de depozitare la doza de 1% MAGIC 20CE (50 mL soluþie/m2). Eficienþa 100% dupã închiderea etanºã a spatiului timp de 48 ore. Tratament prin fumigare in spatiu gol de depozitare la doza de 0,5 g/m3 ACTIV PF, la temperatura de 170C ºi umiditatea aerului de 75%. Eficienþã 100% dupã închiderea etanºã a spaþiului timp de 24 ore.
Impact - Impact tehnico-economic: Diversificarea gamei de produse insecticide pentru depozite de cereale Creºterea sigurantei ºi securitaþii alimentelor. - Impact social: Toxicitate redusa faþã de om a produselor insecticide utilizate în depozitele de cereale. Îmbunãtãþirea ºi menþinerea stãrii de sãnãtate a populaþiei ca parte integrantã a obiectivului general privind creºterea calitãþii vieþii, prin apariþia pe piaþã a unor produse insecticide cu toxicitate redusã. - Impact de mediu: Utilizarea unor produse ºi tehnici de aplicare cu impact redus asupra mediului inconjurator.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Altele (vã rugãm descrieþi): - Diversificarea gamei de insecticide conditionate ecologic Transfer de tehnologie
Potentiali beneficiari Firme particulare tip întreprinderi mici ºi mijlocii specializate în fabricarea de produse pentru protecþia plantelor. Depozite de cereale.
Executant Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie ºi Petrochimie ICECHIM (ICECHIM)
Persoana de contact Velea Sanda, ICECHIM, Bucureºti, Splaiul Independenþeinr. 202, sector 6, telefon 0213163069, e-mail general.manager@icechim.ro


<< Inapoi la rezultate