RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Acid barbituric – 15N
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode - produse informatice, reþete, formule - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Sãnãtate - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare - Alte activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice - Activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã
Caracterul inovativ - Produs modernizat
In ce consta noutatea Compus organic marcat izotopic cu 15N, în poziþiile 1,3. Acidul barbituric face parte din grupa pirimidinei ºi stã la baza unei clase de medicamente cunoscute ca barbiturice, cu efecte asupra sistemului nervos central. Produsul este livrat la cerere la orice concentratie izotopica cuprinsa intre 1-99% at. 15N
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.)
Caracteristici tehnice
Impact
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari
Executant INCDTIM Cluj-Napoca
Persoana de contact Dr. M. Chiriac, INCDTIM, str. Donath nr.65-103, RO-400293, Cluj-Napoca Romania Tel. 0264-584037, Fax. 0264-420042
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate