RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


"Metoda de combatere ºi prevenire a efectelor negative produse de microorganisme în special în infrastructura liniilor de metrou"
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - tehnologii, procedee, metode - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Mediu - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate
Caracterul inovativ - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Rezultate obþinute prin aplicarea în 2 straturi a fungicidului pe interstaþia Piaþa Obor-Piaþa Iancului, pe pereþii de beton armat ºi pe bolþarii prefabricaþi ai galeriei de tunel, sunt urmatoarele; - scãderea gradului global de acoperire cu ciuperci a suprafeþei de mediu de la 50-90 % la 25-50 %. - scãderea numãrului de ciuperci crescute de la 12 specii la 5 specii (dupã prima aplicare); - scãderea numãrului de ciuperci crescute la 4 specii (pe boltari) ºi respectiv o specie (pe peretele de beton armat) dupã a 2-a aplicare.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): 1 metodã combatere a microorganismelor inferioare &#8211; omologatã. 3 rapoarte de experimentare.
Caracteristici tehnice
Impact - Impact tehnico-economic: Reducerea impactului negativ al coloniilor de ciuperci asupra degradãrii structurilor de beton. - Impact social: Reducerea impactului negativ al coloniilor de ciuperci ca factor de risc pentru sãnãtatea personalului de exploatare ºi a cãlãtorilor. - Impact de mediu: Reducerea impactului negativ al coloniilor de ciuperci asupra mediului.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari Deþinãtori de construcþii ºi instalaþii edilitare
Executant INCDO INOE2000 - filiala ICIA Cluj-Napoca
Persoana de contact
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate