RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


„Dispozitiv de electroprotectie a structurilor metalice care functioneaza in medii explozive” - DES
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - planuri, scheme - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Materiale, procese ºi produse inovative
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Dispozitivele corp-solid din seria DES asigurã decuplarea electricã polarizatã ºi limitativã a structurilor metalice care funcþioneazã în medii potenþial explozive, încãrcate permanent ºi / sau accidental cu sarcini electrice la tensiuni periculoase ºi eliminã efectul accelerator de coroziune al curenþilor de dispersie "vagabonzi" în c.c. ºi c.a.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Manual de prezentare ºi utilizare; Documentaþie tehnicã; Introducere în fabricaþie. - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): - RO 113778
Caracteristici tehnice Avantaje tehnice: - Drenarea polarizatã / unidirecþionalã a curenþilor de dispersie în c.c.; - Tratarea curenþilor de dispersie în c.a. - redresarea ºi transformarea lor în curenþi catodici de protecþie; - Electroprotecþia structurii / reþelei metalice prin limitarea tensiunilor ce pot apãrea pe aceasta, la valori nepericuloase (la tensiunea de limitare a dispozitivului) ; - Creºterea mentenabilitãþii ºi fiabilitãþii structurilor metalice ºi, implicit, reducerea riscului de avarie: scãpãri necontrolate de gaze, incendii, explozii etc.; - Eficientizarea sistemelor de protecþie anticorosivã activã (catodicã) existente pe reþelele metalice subterane, prin separarea galvanicã a acestora de prizele de împãmântare. Condiþii de funcþionare: -temperatura ambiantã în timpul utilizãrii: - 45 ÷ + 65 C; - umiditatea relativã maximã în exploatare: 98% la 200C Gabarit: Ø30 x 300 mm
Impact - Impact tehnico-economic: - creºterea mentenabilitãþii, fiabilitãþii structurilor / reþelelor metalice ºi, implicit, a duratei deviaþã (dublarea acesteia); - creºterea siguranþei în exploatare a structurilor / reþelelor metalice, prin eliminarea riscului de explozie, incendiu, scãpãri necontrolate de substanþe inflamabile (în special, hidrocarburi lichide ºi/sau gazoase), prin asigurarea integritãþii metalului din care acestea sunt construite; - Impact social: asigurarea exploatãrii fãrã riscul unor avarii cu efecte devastatoare ale instalaþiilor cu risc ridicat în exploatare (gaze, produse petroliere etc.);
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Agenþi economici / firme care exploateazã structuri / reþele metalice care prezintã risc potenþial de explozie.
Executant INCDIE ICPE-CA
Persoana de contact Dr.ing. LINGVAY Iosif, INCDIE ICPE-CA, Spl. Unirii 313, sect. 3, 030138, Bucuresti, tel: +4021-3467231; fax: +4021-3468299; e-mail: lingvay@icpe-ca.ro; www.icpe-ca.ro
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate