RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Aditiv furajer indigen cu activitate polienzimatica
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - tehnologii, procedee, metode - produse informatice, reþete, formule
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã - Biotehnologii
Domeniul de aplicabilitate - Cercetare-dezvoltare - Activitãþi veterinare - Învãþãmânt
Caracterul inovativ - Produs nou - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Obtinerea si asigurarea calitatii unui produs enzimatic de uz zootehnic in vederea indepartarii factorilor antinutritionali
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Studii de prefezabilitate - Cerere înregistrare brevet de invenþie (se completeazã în cazul în care nu s-a obþinut brevet de invenþie)
Caracteristici tehnice Produs polienzimatic cu activitate amilotica, proteolitica, celulozolitica si xilopazica, cu activitate relativa de peste 70% si dupa 5 luni depozitare la 40 C prin conditionare pe zeolit.
Impact - Impact tehnico-economic: Un produs polienzimatic indigen de uz furajer cu pret de cost avantajos comparativ cu produsul din import cu activitate monoenzimatica. Cresterea productiei de carne prin utilizarea la maxim a biodisponibilitatii nutreturilor. - Impact social: Modernizarea hranei animalelor in fermele zootehnice Dezvoltarea cunostintelor si a competentei tehnice a personalului si la marirea locurilor de munca - Impact de mediu: Reducerea poluarii mediului prin reducerea si eliminarea problemelor legate de directiile animaliere.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Cresterea calitatii produselor destinate uzului zootehnic si in consecinta a starii de sanatate a populatiei umane.
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã
Potentiali beneficiari Ferme zootehnice
Executant Institutul de Cercetare si Dezvoltare in Stiinte Biologice Bucresti INCDSB
Persoana de contact Dr. Luminita Tcacenco - Institutul National de C–D pentru Stiinte Biologice Bucuresti - Departamentul Biomateriale, Bioproduse, Str. Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Bucuresti, ROMANIA,fax: 021 220 76 95, www.dbioro.eu Tel/fax:+40212207909,E-mail:biomateriale_bioproduse@yahoo.com; tcacenco_lumi@yahoo.com


<< Inapoi la rezultate