RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Metode ºi tehnici de combatere a agenþilor patogeni ºi dãunãtorilor plantelor cultivate în agricultura
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe - Cercetare-dezvoltare
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Studiul utilizarii unor mijloace si tehnici in protectia fitosanitara a plantelor cultivate pentru reducerea poluarii mediului inconjurator
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Protocol de finalizare a proiectului
Caracteristici tehnice Studii privind înlocuirea unor insecticide chimice cu viespi oofage din genul Trichogramma pentru combaterea unor dãunãtori specifici la porumb si legume
Impact - Impact tehnico-economic: - reducerea cheltuielilor de producþie - Impact social: Obþinerea de produse vegetale cu un conþinut redus de contaminanþi chimici, deci mai sanatoase pentru consumatori - Impact de mediu: Reducerea poluãrii mediului înconjurãtor prin diminuarea folosirii pesticidelor de sintezã pentru combaterea dãunãtorilor specifici unor plante de culturã
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare
Potentiali beneficiari Fermieri cu producþia vegetalã, în special cultivatorii de legume, porumb, pomi fructiferi ºi viþa de vie
Executant Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura, Bacãu
Persoana de contact Responsabil proiect CS III dr. Alecu DIACONU, Institutul de Cercetãri Biologice, Iaºi, Str. L. Catargi nr. 47, Iaºi, Tel./fax 0232-218121, adiaconu@yahoo.com, www.icb-iasi.ro


<< Inapoi la rezultate