RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Sistem ignifug de etanºare ºi protecþie pentru trecerile de cabluri electice – RMTC
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - tehnologii, procedee, metode - obiecte fizice / produse
Domeniul de cercetare - Energie - Materiale, procese ºi produse inovative
Domeniul de aplicabilitate - Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Caracterul inovativ - Produs nou - Tehnologie nouã
In ce consta noutatea Protecþia la foc în centralele electrice ºi construcþiile industriale pune probleme dificile datoritã concentrãrilor mari de materiale combustibile care prezintã un pericol frecvent de apariþie a incendiilor. Pentru protecþia la foc, centralele nucleare ºi clasice sunt divizate în spaþii separate prin pereþi de protecþie, iar deschiderile de penetrare sunt etanºate pentru a izola ºi menþine integritatea de rezistenþã a barierelor împotriva focului. Au existat mai multe incendii în gospodãriile de cabluri, care au ingrijorat personalul de exploatare ºi specialiºtii, þinând cont de faptul cã un element comun al acestora a fost prezenþa unor conductori ºi cabluri izolaþi cu PVC ºi cauciuc polychloroprenic. Modificãrile din industrie au impus gãsirea de metode noi ºi mai eficiente metode ºi materiale de protecþie la foc, pentru a putea sã corespundã exigenþelor de securitate la foc a personalului, a echipamentelor ºi a clãdirilor. ICEMENERG a realizat un sistem ignifug de etanºare ºi protecþie pentru traseele de cabluri format dintr-o serie de materiale rezistente la foc.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Documentaþia tehnico-economicã realizatã (documentaþia de realizare a produsului, studiul de piaþã, studiul de fezabilitate tehnicã, studiul financiar) a demonstrat cã produsul rãspunde unor criterii riguroase, atât în domeniul tehnic, cât ºi în cel comercial ºi financiar. - Cerere înregistrare brevet de invenþie (se completeazã în cazul în care nu s-a obþinut brevet de invenþie)
Caracteristici tehnice Sistemul ignifug de etanºare ºi protecþie pentru traseele de cabluri cuprinde: - Un ansamblu modular constând într-o ramã metalicã în care se monteazã forme profilate din material elastomeric compozit, care asigurã protecþie împotriva focului, apei sub presiune ºi gazelor. - Chit ignifug destinat etanºãrii rosturilor dintre ansamblul de montaj ºi pereþi sau planºee - Soluþie ignifugã pentru protecþia cablurilor în vecinãtatea dopurilor ignifuge Materialul elastomeric compozit este rezistent la foc (clasa de combustibilitate C1), are duritate ridicatã (85 grd ShoreA) pentru a nu se deforma în timpul montajului ºi are rezistenþã mecanicã ridicatã (rezistenþã la rupere min. 142 daN/cmp), pentru a asigura structura sistemului de etanºare ºi protecþie. Întregul sistem de etanºare ºi protecþie are urmãtoarele caracteristici: rezistenþã la foc; etanºare la gaze ºi presiune ridicatã de apã; montare într-un timp foarte scurt; reutilizare dupã reparaþii sau reconfigurarea trecerii; utilizare în instalaþii existente cu cabluri pozate, fãrã demontarea acestora.
Impact - Impact tehnico-economic: Creºte siguranþa centralelor nucleare ºi clasice prin reducerea riscurilor de incendii. - Impact social: Sunt create condiþii de muncã mai bune prin creºterea securitãþii muncii datoritã noilor tehnologii de obþinere cu grad mare de siguranþã.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Transfer drepturi de proprietate industrialã / intelectualã - Altele (vã rugãm descrieþi): - Transfer tehnologic la agenþi economici.
Potentiali beneficiari intreprinderi de construcþii civile ºi industriale, centrale nucleare ºi clasice etc
Executant Institutul de Cercetãri ºi Modernizãri Energetice ICEMENERG
Persoana de contact CIOROIANU Lelian, Calea Griviþei 212 Bl. J, Sc. G, Ap. 20, Bucureºti, sector 1, tel: +4021-3464736, fax: +4021-3462790, e-mail: lelc@icemenerg.ro
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate