RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Ĩndrumar privind valoarea nutritiva a noilor soiuri de graminee ºi leguminoase perene omologate
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - produse informatice, reþete, formule
Domeniul de cercetare - Agricultura, securitatea ºi siguranþa alimentarã
Domeniul de aplicabilitate - Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe
Caracterul inovativ - Altele
In ce consta noutatea Stabilirea parametrilor nutriþionali ai noilor soiuri de graminee ºi leguminoase perene de pajiºti, precum ºi ale celor de perspectivã
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Pliant cu rezultatele obþinute
Caracteristici tehnice S-a determinat, la diferite stadii de vegetaþie a plantelor ºi nivele moderate de fertilizare cu azot, compoziþia chimicã a furajelor constând din: proteina brutã; fibre structurale-NDF, ADF, ADL; elemente mineerale; precum ºi digestibilitatea materiei organice, unitãþile nutritive. Rezultatele obþinute au stat la baza caracterizãrii din punct de vedere nutriþional al noilor soiuri de graminee ºi leguminoase perene de pajiºti omologate, precum ºi a celor de perspectivã.
Impact - Impact tehnico-economic: Rezultatele cuprinse în îndrumar permit alegerea corespunzãtoare a speciilor ºi soiurilor din amestecurile care se folosesc la îmbuntãþirea prin reînsãmânþare sau supraînsãmânþare a pjiºtilor, astfel încât sa se obþinã un furaj cu valoare nutritivã ridicatã, dar cu inputuri minime (fertilzare la nivele moderate); Furajele cu valoare nutritivã ridicatã permit creºterea consumului de furaje, o digestibilitate mai mare a furajelor, creºterea eficienþei de utilizare a furajelor de cãtre vacile cu lapte. - Impact social: Furajele de calitate nutritivã ridicatã permit o conversie optima in produse animaliere, reducerea necesarului de furaje concentrate ºi la obþinerea de produse animaliere de calitate superioarã - Impact de mediu: Protejarea mediului înconjurãtor ca urmare a folosirii unor norme moderate de fertilizare cu azot.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Altele (vã rugãm descrieþi): - Noul îndrumar se poate pune la dispoziþia celor interesaþi în producerea furajelor de calitate nutritivã ridicatã prin folosirea noilor soiuri de graminee ºi leguminoase perene omologate.
Potentiali beneficiari Fermele, societãþile ºi asociaþiile agricole producãtoare de furaje ºi crescãtoare de animale
Executant Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti -ICDP Brasov
Persoana de contact Oprea Georgeta, Str. Cucului nr. 5, cod 500128, Brasov, judetul Brasov, telefon +40268-472704, fax +40268-475295, e-mail georgeta_sebe@yahoo.com, www.pajisti-grassland.ro


<< Inapoi la rezultate