RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI ROMANESTI, PRODUSE SI TEHNOLOGII


<< Inapoi la rezultate


Manusi de protectie împotriva riscurilor mecanice si/sau termice
Tipul rezultatelor Rezultat final obiecte fizice / produse
Rezultate intermediare - documentaþii, studii, lucrãri - tehnologii, procedee, metode
Domeniul de cercetare - Materiale, procese ºi produse inovative
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea produselor textile - Industria metalurgicã - Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal, exclusiv maºini, utilaje ºi instalaþii - Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a. - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor - Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor ºi echipamentelor - Construcþii de clãdiri - Lucrãri de geniu civil - Lucrãri speciale de construcþii - Restaurante ºi alte activitãþi de servicii de alimentaþie - Cercetare-dezvoltare
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Pentru realizarea produsului s-au abordat urmatoarele elemente tehnologice de noutate si complexitate: • corelarea caracteristicilor prioritare funcþie de limitele factorilor de risc ºi necesitãþile domeniului de utilizare; • optimizarea amestecurilor fibroase utilizând fibre performante, cu deosebite proprietãþi mecanice ºi termice - fibre aramidice : Kevlar (DU PONT) • proiectarea ºi realizarea manusilor de protectie care sã îndeplineascã cerinþele esenþiale de securitate ºi sãnãtate corespunzãtoare domeniului de utilizare;
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.): Documentatie de certificare produs “ Manusi de protectie cu cinci degete tricotate din Kevlar, md CERTEX D1” - Brevete de invenþie înregistrate (naþional, european, internaþional): - 113939
Caracteristici tehnice Manusile ambidextre cu cinci degete, cu manseta elastica realizate prin tricotare din doua straturi: stratul exterior din fire 100% Kevlar iar stratul interior din fire 100% bumbac sunt destinate protectiei mainilor impotriva caldurii de contact la manipularea obiectelor fierbinti cu temperatura de max. 250˚C si contactul ocazional cu flacara deschisa precum si protectie impotriva agresiunilor mecanice superficiale ( abraziune, taiere prin transare, agatare perforare ) CARACTERISTICI TEHNICE  Rezistenta la riscuri termice  comportare la foc durata de persistenta a flacarii : 0 s durata de incandescenta reziduala: 0 s nivel de performanta 4 (SR EN 407)  caldura de contact temperatura de contact 250° C , timp de prag 15 s nivel de performanta 2 (SR EN 407)  Rezistenta la agresiuni mecanice superficiale  rezistenta la abraziune > 100 cicluri nivel de performanta 1 ( SR EN 388)  rezistenta la taiere prin transare - indice de taiere > 5 nivel de performanta 3 ( SR EN 388)  rezistenta la sfasiere > 75 N nivel de performanta 4 (SR EN 388)
Impact - Impact tehnico-economic: • creºterea siguranþei ºi a durabilitãþii prin asigurarea nivelului de performanþe funcþionale ºi calitative stipulate in Normativele Europene • creºterea siguranþei pentru om prin asigurarea caracteristicilor de protecþie impuse prin Normativele Europene • reducerea efortului valutar aferent importurilor de astfel de manusi de protectie cu cca 50.000EUR//an. • cresterea cifrei de afaceri cu cca 100.000 EUR/10.000 buc/an • reducerea cheltuielilor de la bugetul asigurarilor sociale ca urmare a utilizarii unor EIP realizate si certificate în conformitate cu cerintele esentiale de securitate si sanatate în munca - Impact social: protejarea sãnãtãþii populaþiei prin crearea de condiþii mai bune de muncã ºi viaþã prin asigurarea unei bunãstãri fizice , mentale ºi sociale
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici • cresterea profitului cu 3-5%/produs • cresterea cifrei de afaceri cu cca 100.000 EUR/10.000 perechi/an • aportul mediu anual la reducerea importurilor cca 50.000 EURO/an • reducerea cheltuielilor de la bugetul asigurarilor sociale cu cca 1% ca urmare a diminuarii si/sau eliminarii accidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale
Modalitati de valorificare - Vânzare produs / tehnologie
Potentiali beneficiari  întreprinderile de profil din sector: întreprinderile de tricotaje tip bumbac  lucrãtorii care efectueaza lucrãri în apropierea unei surse puternice de caldura/foc ( laminatori, metalurgiºti, forjori, prelucrarea sticlei ) ºi/sau mînuiesc unelte de transare, opresc unelte ascuþite sau glisante ( industria de prelucrare a lemnului, tranºarea cãrnii, industria de automobile etc.)
Executant INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE
Persoana de contact Dr. Eng. Emilia Visileanu, General Director, Eng. Doina Toma , 3rd degree scientific researcher , 16, Lucretiu Patrascanu str., sector 3, 030508, Bucharest, tel: 021.3404928, fax: 021.3405515, e-mail: certex@ns.certex.ro, www.certex.ro.
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate