RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferința de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiți cum profesori și oameni de știință de pretutindeni beneficiază de soluții de ultimă generație pentru măsurători, control și calcule științifice în sălile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism și Cercetare Științifică”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism și Cercetare Științifică. Workshopul s-a desfășurat la sediul Grupului pentru Dialog Social și a avut participanți atât din rândul jurnaliștilor de știință, cât și din cel al cercetării.

“Tendințe și perspective în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Federația Rusă”
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETĂRII – 2009
Expoziția realizărilor cercetării românești SALONUL CERCETĂRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică pentru promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Noutati: 21.02.2011
Institutul IRECSON prin Centrul de Informare Tehnologică (CIT-IRECSON) și Asociația Română pentru Inovare și Trasfer Tehnologic – AROTT, implementează in parteneriat proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic” , proiect pilot pe scena inovării românești, finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” (POSDRU/81/3.2/S/48531).

Proiectul urmărește dezvoltarea competențelor profesionale ale unui număr de minim 300 de manageri și angajați din sistemul românesc de ITT (folosindu-se metodologii de educație pe tot parcursul vieții corelată cu piața muncii), în vederea creșterii competitivității entităților din rețeaua națională pentru ITT. Prin obiectivul propus, proiectul va contribui la creșterea nivelului de specializare a angajaților din domeniul ITT din România care in contextul societății bazate pe cunoaștere, este foarte important să-și perfecționeze cunoștințele și competențele necesare pentru îndeplinirea rolului de interfață între mediul de CD și mediul economic.


În cadrul parteneriatului dintre CIT-IRECSON și AROTT, prin proiect vor fi urmărite:
• dezvoltarea competențelor profesionale ale unui număr de minim 300 de manageri și angajați ai rețelei entităților ITT din România, în vederea identificării de soluții eficiente la provocările procesului de transfer tehnologic;
• informarea unui număr de minim 300 de manageri și angajați ai organizațiilor de ITT din RO cu privire la oportunitățile de dezvoltare de proiecte, în parteneriat, între membrii rețelei în vederea consolidării și dezvoltării acesteia;
• dezvoltarea unei strategii de acțiune în domeniul FPC pentru resursele umane din cadrul entităților de TT din RO, în colaborare cu autoritățile guvernamentale cu atribuții în domeniul ITT;
• creșterea competitivității entităților de ITT din RO în vederea încurajării dezvoltării unei piețe a rezultatelor cercetării și a produselor inovative în toate sectoarele economiei naționale.

Programul de cursuri se va desfășura la nivel național, sub denumirea “Managementul procesului de transfer tehnologic”, va începe în luna noiembrie și va fi format din 37 sesiuni de cursuri certificate de către Consiliul de Național pentru Formarea Profesională a Adulților (CNFPA), cursuri care se vor finaliza cu eliberarea de diplome CNFPA și care se vor adresa managerilor și angajaților entităților din cadrul ReNITT, pe următoarele specializări:
• Manager de Proiect(42h): 6sesiuni*15persoane;
• Competente Generale de Management (Management strategic, Management financiar, Management vanzarilor)(72h): 3sesiuni*15persoane;
• Asistent Comunicare si Relatii Publice (42h): 3sesiuni*15persoane;
• Limbi straine Engleza/Germana/Franceza(42h): 10 sesiuni*15persoane;
• Manager de Inovare(88h): 3sesiuni*15persoane;
• Broker de Tehnologii(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Director de Marketing(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Manager Resurse Umane(42h): 3sesiuni*15persoane;
• Manager al Sistemelor de Calitate(42h): 3sesiuni*15persoane.

In vederea stabilirii grupelor va fi organizat un proces de selectie a cursantilor in functie de nevoile lor de specializare exprimate. Un cursant va putea participa la mai multe specializari.

De asemenea, în cadrul proiectului va fi înființat un Centru electronic pentru formare profesională continuă în domeniul ITT (e-Center for Continuous Vocational Training for ITT (e-CVTITT)) care va include pe lângă resurse și instrumente care vor asigura desfășurarea cursurilor în sistem e-learning, resurse informative pentru dezvoltarea unei rețele de parteneriate (bază de date cu parteneri, zone de interes, cereri de parteneriat, oportunități de finanțare, proiecte de succes, etc.) pentru oferirea de asistență organizațiilor din domeniu.
Lectorii din cadrul e-CVTITT vor fi selectați din cadrul beneficiarilor cursurilor programului “Managementul procesului de transfer tehnologic”, vor participa la un program de formare de formatori in vederea dezvoltarii aptitudinilor de predare in sistem e-learning și vor forma o rețea de formatori pentru domeniul ITT, după incheierea proiectului. Pachetul de cursuri in sistem clasic al programului va fi transferat in sistem e-learning.

Programul de FPC în domeniul managementului procesului de ITT dezvoltat prin proiect pentru specializarea/perfecționarea entităților rețelei naționale de ITT din RO va putea fi oferit pe de o parte organizațiilor cu activitate de cercetare-dezvoltare care formează suportul ofertei pe piața inovării și pe de altă parte companiilor/firmelor care reprezintă cererea potențială. Rezultatele proiectului vor putea fi incluse în politicile și strategiile integrate de formare a resurselor umane din zona transferului tehnologic.

Toți cei implicați în activitatea ReNITT sunt asteptati să susțină promovarea și să participe la cursurile organizate in cadrul proiectului in vederea cresterii expertizei retelei de inovare si transfer tehnologic (ReNITT), care investește în cea mai importantă resursă a rețelei, oamenii acesteia.

Prin proiect se vor suporta toate cheltuielile aferente organizarii si participarii la curs (plata lectorilor,cazare, masa, transport). Locatiile vor fii stabilite in functie de distribuirea geografica a cursantilor.