RO INNO ROMANIA
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
Despre AROTT |
AROTT->Despre AROTT->Despre AROTT
Denumire organizaþie:
ARoTT – Asociaþia Românã de Transfer Tehnologic ºi Inovare

Descriere: Asociaþia Românã pentru Transfer Tehnologic ºi Inovare este organizaþia profesionalã a unitãþilor cu profil de transfer tehnologic ºi inovare, neguvernamentalã ºi nonprofit.

Asociaþia are drept scop:
- promovarea ºi protejarea mediului de afaceri al entitãþilor (incubatoare, parcuri, etc) de transfer tehnologic ºi de afaceri inovative din România,
- promovarea intereselor profesionale ale membrilor,
- întãrirea autoritãþii profesionale a entitãþilor ºi prestigiul lor social,
- creºterea competitivitãþii prin întãrirea bazei tehnologice ºi inovare,

Sunt membri ARoTT, asociaþii, organizaþii cu personalitate juridicã, profit sau nonprofit ºi de drept privat ºi organizaþiile mediului universitar care aderã la statutul ARoTT.

Servicii asigurate:
- Promovarea rezultatelor cercetãrii cãtre industrie ºi cãtre partenerii internaþionali;
- Identificarea ofertelor ºi cerinþelor de noi tehnologii;
- Consultanþã ºi promovarea noilor tehnologii;
- Consultanþã privind proprietatea industrialã, transferul tehnologic transnaþional;
- Organizare ºi participare la evenimente internaþionale, brokerage, târguri ºi expoziþii;
- Diseminarea informaþiilor; crearea de parteneriate;
- Formare antreprenorialã;
- Suport pentru implementarea de noi produse ºi tehnologii;
- Evaluarea necesitãþilor ºi ofertelor IMM-urilor precum ºi a abilitãþilor pentru cooperãri internaþionale;
- Consultanþã pentru certificarea conform standardelor de calitate ISO 9001.

Rol în proiect: Partener 3 (P3)
Adresa: Str. ªtefan cel Mare nr. 12, Craiova, jud. Dolj
Tel: +40251 418882
Fax: +40251 412290
e-mail: office@ipacv.roThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Website: http://www.ipacv.ro/arott