RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | Institutul IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferința de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiți cum profesori și oameni de știință de pretutindeni beneficiază de soluții de ultimă generație pentru măsurători, control și calcule științifice în sălile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism și Cercetare Științifică”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism și Cercetare Științifică. Workshopul s-a desfășurat la sediul Grupului pentru Dialog Social și a avut participanți atât din rândul jurnaliștilor de știință, cât și din cel al cercetării.

“Tendințe și perspective în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Federația Rusă”
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETĂRII – 2009
Expoziția realizărilor cercetării românești SALONUL CERCETĂRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică pentru promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Tehnologii pentru producerea și aplicarea entomofagului Trichogramma spp. în combaterea dăunătorilor în protecția biologică a plantelor, pentru obținerea producției agricole ecologice.
Tipul rezultatelor Rezultat final tehnologii, procedee, metode
Rezultate intermediare - documentații, studii, lucrări - planuri, scheme
Domeniul de cercetare - Mediu
Domeniul de aplicabilitate - Agricultură, vânătoare și servicii anexe
Caracterul inovativ - Tehnologie modernizată
In ce consta noutatea Înmulțirea și păstrarea Trichogramma spp. pe ouă de gazdă de molia cerealelor în prealabil iradiate cu raze gama pentru sporirea calității ei
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentație tehnico-economică (documentații de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piață, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.) - Brevete de invenție înregistrate (național, european, internațional): Nr.301. &#8222;Procedeu de producere în masă a Trichogramma evanescens &#8221;,1996, MD, Brevetul de invenție numărul 302. &#8222;Procedeu de păstrare a ouălor de molia cerealelor (Sitotroga Cerealella O. )&#8221;, 1996, MD, Brevetul de invenție numărul 1958. &#8222;Procedeu de producere în masă a T. evanescens , 2003, MD.
Caracteristici tehnice &#61565; Brevetul Nr. 301 La înmulțirea Trichogramma spp . pe ouă de gazdă de laborator molia cerealelor prelucrate cu raze gama sporesc indicii biologici de 2 3 ori. Eficacitatea în câmp este mai mare, decât în prototip cu 10 15%, producția agricolă la hectar sporește cu 20 25%, eficacitatea economică fiind semnificativ mai mare la hectar. &#61565; Brevetul Nr. 302. Ouăle de gazdă de molia cerealelor în prealabil iradiate, se pot păstra la temperaturi joase timp de 4 5 luni, pentru înmulțirea ulterioară a Trichogramma pe ele, ouăle de gazdă neiradiate (prototip) se pot păstra numai 10 15 zile. Datorită rezervelor (acumulărilor) făcute prin păstrarea îndelungată a ouălor în prealabil iradiate cu raze gama cu doze optimale, poate fi redusă perioada de producere a ouălor, reducerea esențială a consumului de energie, sporește productivitatea Trichogramma cu 25 30%, ceea ce dă posibilitate să se facă lansări suplimentare pe suprafețe mai mari a Trichogramma în combaterea diferitor dăunători și majorarea eficacității ei în cîmp. &#61565; Brevetul Nr. 1958 Trichogramma spp. conform procedeului dat se va înmulți pe ouă de molia cerealelor în vârstă de 46 48 ore, iradiate preliminar cu raze gama. Rezultatul tehnic constă în sporirea esențială a calității Trichogramma și economisirea ouălor de molie și a Trichogramma, procentul de parazitare este de 80 85%. În prototip procentul de parazitare este de 30 35%. În așa fel se face economie de material biologic (ouă de molie ) pentru înmulțirea entomofagului.
Impact - Impact tehnico-economic: 1.Păstrarea organismelor utile din natură, reducerea la minimum a numărului de tratamente chimice în protecția integrată. 2. Crearea condițiilor pentru diminuarea poluării mediului înconjurător. 3. Obținerea produselor agricole ecologice și calitative. 4.Mijloace efective pentru protecția biologică a culturilor agricole. 5. Reducerea cheltuielilor pentru protecția plantelor. 6 Reducerea gradului de deteriorare și poluare a mediului, tehnologie nouă de producere a producției agricole ecologice certificate, consumul cărora actualmente este calificat ca o necesitate vitală pentru sănătatea omului.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Producerea și utilizarea Trichogramma în cîmp crescută pe ouă de molia cerealelor în prealabil iradiate cu raze gama și păstrate, permit: 1.Reducerea pierderilor de ouă de molia cerealelor și a Trichogramma spp.cu 20 25% la producere. 2. Prelucrarea cu raza gama nu afectează esențial costurile de producere, eficacitatea biologică în câmp crește cu 10 15%. 3. Calitatea materialului biologic este de 2 3 ori mai mare. 4. Sporirea producției agricole în mediu cu 20 25%. 5. Reducerea cheltuelilor pentru protecția plantelor de 1,5 2ori, în comparație cu prototipul și de 3 4 ori în comparație cu protecția chimică. 6. Obținerea produselor agricole ecologice și calitative. Investiții necesare: 1. Cheltuieli pentru procurarea a 2 linii de producere a ouălor de molia cerealelor și înmulțirea entomofagului Trichogramma 100.000 Euro.
Modalitati de valorificare - Furnizare de servicii - Altele (vă rugăm descrieți): - Implementarea tehnologiilor noi de protecție a plantelor (varză, tomate, porumb, măr, vița de vie, prun, mazăre, soie, culturi aromatice și medicinale, parcuri și păduri). e.t.c. Servicii prestate de echipa de știință. Echipa de știință elaborează și implementează elemente noi tehnologice de producere (pe ouă de molie iradiate și păstrate) și aplicarea entomofagului Trichogramma în cîmp; produce și comercializează Trichogramma cu calități sporite. Echipele din Gospodării asigură posibilitatea pentru implimentare și procură Trichogramma pentru protecția plantelor.
Potentiali beneficiari Agenții economici, fermieri, proprietari, MAIA.
Executant Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică
Persoana de contact Dr. Lidia GAVRILIȚA Email:lidia_gavrilita@yahoo.com mob. 079608991.


<< Inapoi la rezultate