RO INNO ROMANIA
RO | EN
inno noutati

14.11.2013 | CIT-IRECSON a lansat platforma de e-learning “e-MITT” pentru Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic

31.10.2013 | Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

15.10.2013 | Conferinþa de închidere a proiectului "Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic"

31.05.2016 | Anuarul Competitivitatii Mondiale, Editia 2016

Toate stirile | Newsletter
REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR CD
Rezultate ale Cercetarii din Republica MOLDOVA
Rezultate ale Cercetarii din ROMANIA
Cartea Alba a CDI in ROMANIA
Cartea Alba a CDI in Republica MOLDOVA
inno evenimente

National Instruments Academic and Research Days
Descoperiþi cum profesori ºi oameni de ºtiinþã de pretutindeni beneficiazã de soluþii de ultimã generaþie pentru mãsurãtori, control ºi calcule ºtiinþifice în sãlile de curs sau laboratoare.

Workshopul “Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã”
În data de 8 aprilie 2010 a avut loc un workshop cu tematica Jurnalism ºi Cercetare ªtiinþificã. Workshopul s-a desfãºurat la sediul Grupului pentru Dialog Social ºi a avut participanþi atât din rândul jurnaliºtilor de ºtiinþã, cât ºi din cel al cercetãrii.

“Tendinþe ºi perspective în dezvoltarea relaþiilor comerciale dintre România ºi Federaþia Rusã”
Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti (CCIB) ºi Business Center CSI au au organizat Forumul Economic

SALONUL CERCETÃRII – 2009
Expoziþia realizãrilor cercetãrii româneºti SALONUL CERCETÃRII – 2009 a fost cel mai important eveniment organizat de Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã pentru promovarea ºi diseminarea rezultatelor cercetãrii


Home | Despre noi | Harta site | Contact
You need to upgrade your Flash Player
IDEI, PRODUSE SI TEHNOLOGII DIN REPUBLICA MOLDOVA


<< Inapoi la rezultate


Imunobior- nou produs medicamentos
Tipul rezultatelor Rezultat final documentaþii, studii, lucrãri
Rezultate intermediare
Domeniul de cercetare - Sãnãtate
Domeniul de aplicabilitate - Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice
Caracterul inovativ - Produs nou
In ce consta noutatea Implementarea în producerea industrialã a unui nou preparat de uz uman din biomasa de spirulinã cu proprietãþi imunomodulatoare - Imunobior 5,0 mg, capsule ºi a substanþei active (materiei prime) pentru fabricarea lui - Soluþie alcoolicã Imunobior 10mg/ml ºi/sau 50mg/ml.
Proprietatea industriala/intelectuala - Documentaþie tehnico-economicã (documentaþii de realizare produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaþã, planuri de afaceri, proiecte tehnico-economice, know-how etc.)
Caracteristici tehnice
 I. Forma farmaceuticã: Imunobior, soluþie injectabilã 0,25%, 0,5%  ºi/sau 1,0%
 
a) Compoziþie
Imunobior (în recalcul la substanþa uscatã)  - 2,5 g, 5 g ºi/sau 10 g
Soluþie acid clorhidric 0,5 mol/l - pânã la pH 6,5-8,5 (acid clorhidric conform FR X,VIII.p.76)
Clorurã de sodiu 0,9% - pânã la 1,0 l (clorurã de sodiu conform FR X,VIII.p.668).
 
b) Parametri cantitativi ºi calitativi

Parametri :
Condiþii de admisibilitate
Descriere
 
Lichid transparent de culoare de la  galben-deschisã pânã la galbenã-brunã sau cãrãmiziu, sau verde cu nuanþã gãlbuie cu miros caracteristic. Se admite o opalescenþã slabã sau precipitat mic.
Volum nominal
Cel puþin 10 ml
pH
De la 6,5 pânã la 8,5 
Preparatul trebuie sã fie steril.
Termen de valabilitate
2 ani.

 
II. Forma farmaceuticã: Soluþie alcoolicã de Imunobior 10 mg/ml ºi/sau 50 mg/m
a) Compoziþie

1.
Imunobior  (în recalcul la substanþa uscatã)
0,5 g
5,0 g
2.
Alcool etilic 50% (obþinut din alcool etilic 96%)
Pânã la
100 ml
Pânã la 100 ml

 
b) Pparametri cantitativi ºi calitativi
Caracteristici
Condiþii de admisibilitate
Descriere
 
Lichid de culoare de la galbenã-deschisã pânã la galbenã-brunã sau cãrãmiziu, sau galbenã cu nuanþã verde, sau verde cu nuanþã galbenã, sau cãrãmiziu cu miros caracteristic. Se admite o opalescenþã  sau un precipitat.
Conþinutul de alcool
Cel puþin 45%
Densitatea
Cel puþin 0,90g/ml ºi cel mult 0,95g/ml
Termen de valabilitate
2 ani.
 
III. Forma  farmaceuticã: Imunobior 5,0mg, capsule
a) Compoziþie

1
Soluþie alcoolicã de Imunobior 50mg/ml
   0,1 ml
2
Celulozã microcristalinã
0,110
3
Lactozã monohidrat
0,087
4
Stearat de magneziu
0,003

 
b) Capsule operculate de formã cilindricã, cu capetele emisferice, cu suprafaþa netedã ºi lucidã-opac. Culoarea corpului ºi capacului capsulei – albã ºi/sau verde deschis sau verde închis, ºi/sau alb-roºii. Conþinutul capsulei: pulbere ºi granule, de culoare albã sau gãlbenã palã, practic fãrã miros
Impact
  •   Întreprinderile de producere cu profil biotehnologic ºi farmacologic de producere – vor dispune de variantele tehnologice industriale ale întreg ciclului ºi fluxului de producere în serie a remediului Imunobior (cu regulamente tehnologice de producere, monografiile farmacopeice, standardele de calitate, etc.);
  •  Instituþiile medicale (centre medicale specializate, clinici ºi spitale, centre de sanare ºi de reabilitare) - vor dispune de remedii medicamentoase autohtone, polifuncþionale ºi de o compleanþã terapeuticã înaltã în tratamentul ºi reabilitarea pacienþilor cu maladii numerare (diabet, osteoporozã, aterosclerozã, etc.) în progresie ºi asociate cu dereglãri imunitare;
  •  Populaþia, în special pãturile social vulnerabile: cu venituri mici ºi medii, persoanele vîrstnice, persoanele cu disabilitãþi,  vor beneficia de noi medicamente polivalente oferite la preþuri rezonabile.
Beneficii estimate in urma valorificarii de catre alti operatori economici Costul estimat al preparatelor este: 220 lei pentru soluþiile injectabile (10 fiole cîte 1 ml) ale preparatelor ºi 40 lei pentru capsule (N10). Efectul economic estimat la producerea ºi distribuirea preparatelor este de circa 500 mii lei pe an la investiþii de 1 mln lei.
Modalitati de valorificare
  • Vânzare produs / tehnologie
  • Furnizare de servicii
Potentiali beneficiari Întreprinderile farmaceutice licenþiate în activitate farmaceuticã; Depozitele ºi reþelele farmaceutice; Spitale, clinici, centre medicale, de reabilitare, menþinere ºi fortificare a sãnãtãþii.
Executant Institutul de Microbiologie ºi Biotehnologie al AªM
Persoana de contact Acad. Valeriu RUDIC, Tel: (+373 22) 73-98-78, Fax: (+373 22) 72-57-54 e-mail: acadrudic@yahoo.com
Informatii suplimentare click pentru informatii suplimentare


<< Inapoi la rezultate